МАК БИС Инженеринг е компанија со високо реноме во областа на градежништвото и инженерингот . Наша специалност од оваа област се сите завршно градежни работи: Ѕидарски работи, Керамичарски работи, Водовод и канализација, Електричарски работи, Столарски работи, Гипскартонски работи, Фасадерски работи, Молеро фарбарски работи, Вентилации и климатизациа, Ентериер и дизајн.

Искажаното задоволство на клиентите во врска со експедитивноста и квалитетот на извршените работи е секогаш голема награда за нас.

Идеата препуштете ја на профеционалци кои имаат долгогодишно искуство, контактирајте не и вашата идеа ќе стане реалност.

“Од идеа до реалност” е обврска и одговорност на целиот персонал на Мак Бис Инженеринг.